Kilka lat pracy w mediach, dziesitki poprowadzonych imprez, zrealizowanych programw radiowych i wydanych numerw czasopism. Takie dowiadczenie pozwala lepiej zrozumie mechanizmy promocji. Pozwala dziaa skutecznie i oryginalnie.

Przede wszystkim jako

Kadziemy nacisk na jako naszych usug. Lubimy nasz prac, czerpiemy z niej satysfakcj i nic nie cieszy nas bardziej ni zadowolenie naszych klientw.

Znajdcie taszych od nas

Rozumiemy znaki czasu. Wiemy, co to znaczy ?niski budet? i rozumiemy potrzeb taniej promocji. Jestemy przekonani, e nawet w tak cikich czasach, firmy nie mog zapomina o tworzeniu wizerunku i reklamie. To ceny trzeba dostosowa do skromnej rzeczywistoci.

Wyrnij si z tumu

Stworzymy oryginalny i atrakcyjny program kadego wydarzenia od gminnego festynu poczwszy poprzez eventy w centrach handlowych, na ekskluzywnych balach skoczywszy. Nasze projekty s dalekie od szablonw. Staramy si, aby organizowane przez nas imprezy byy wietn zabaw angaujc wszystkich uczestnikw. Akcjom promocyjnym nadajemy charakter fiesty (widowiskowe konkursy, atrakcyjne losowania, dynamiczne prowadzenie). Wszystkie nasze przedsiwzicia maj rzeteln kampani informacyjn w mediach.

 
Strona Gwna Firma | Krtko o Nas